Ωρολόγιο πρόγραμμα

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο μαθητής λαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του.

Η διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά. Για παράδειγμα, όταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται "2-3" σημαίνει ότι το μάθημα αρχίζει στις 14:10 και τελειώνει στις 15:00. Καθηγητές και μαθητές οφείλουν να τηρούν τα ωράρια.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία μαθητή μπορεί να υπάρξει μόνο κατόπιν ειδοποίησης από τον κηδεμόνα του.