Μουσική και μάθηση

2016-03-22 20:48

Πλήθος επιστημόνων έχουν μελετήσει τη σύνδεση της μουσικής με τη μάθηση. Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι όχι μόνο υπάρχει σύνδεση αλλά ότι η μουσική ασκεί θετική επιρροή στο μαθητευόμενο κατά τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, ένα κατάλληλο μουσικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια μελέτης θεωρίας ή επίλυσης ασκήσεων-προβλημάτων αυξάνει τη συγκέντρωση, βελτιώνει τη μνήμη και διευρύνει τις νοητικές ικανότητες του μαθητή.

Για όποιον επιθυμεί να διαβάσει περισσότερα πάνω στο θέμα προτείνουμε, για αρχή, τα παρακάτω ξενόγλωσσα άρθρα:

Προτεινόμενη μουσική

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω βίντεο και ρυθμίστε την ένταση αρκετά χαμηλά ώστε η μουσική να λειτουργήσει ως υπόβαθρο στο διάβασμά σας.