Γ' Λυκείου

Από τη σχολική χρονιά 2015-2016 οι Κατευθύνσεις αντικαθίστανται από τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι οποίες είναι τρεις:

  •    Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  •    Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  •    Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Μαθήματα γενικής παιδείας & επιλογής

Μάθημα

Διδακτικές ώρες/ εβδομάδα

Φυσική

1-2

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Διδακτικές ώρες/ εβδομάδα

Φυσική

3

Χημεία

2