Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του φροντιστηρίου μας είναι κλιμακούμενα με βάση τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την προσέλευση τα δίδακτρα μειώνονται για όλους. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπουμε τα προσιτά δίδακτρα σε χαμηλά δίδακτρα, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Πώς όμως καταφέρνουμε κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι απλή: μειώνουμε το κέρδος μας και το ποσό που προκύπτει αναδιανέμεται στις οικογένειες των μαθητών μας.

Ειδικά τιμολόγια

Προσφέρουμε τις παρακάτω κατηγορίες εκπτώσεων, οι οποίες μπορεί να χορηγηθούν και συνδυαστικά, αλλά με ανώτατο όριο συνολικής έκπτωσης το 25%.

 

Κατηγορία έκπτωσης

Ποσοστό

Προεγγραφή έως και 31/07

10%

Τρίτεκνες/Πολύτεκνες οικογένειες

20%

Αδέλφια

20%

Φίλοι
(δύο ή περισσότεροι μαθητές που εγγράφονται μαζί στην ίδια τάξη)

10%