Διαδραστικές ηλεκτρονικές σημειώσεις

Από τη σχολική χρονιά 2013-2014 εφαρμόζουμε μια νέα πρακτική. Τροφοδοτούμε τους μαθητές μας με διαδραστικές ηλεκτρονικές σημειώσεις. Μετά από κάθε διδακτική ενότητα, δηλαδή μετά από μία ή δύο παραγράφους του σχολικού βιβλίου, οι μαθητές λαμβάνουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ένα αρχείο PDF με τις σημειώσεις σε μορφή παρουσίασης (presentation)δηλαδή ως ένα σύνολο διαφανειών (slides). Μελετούν την παρουσίαση στο σπίτι και στο επόμενο μάθημα γίνεται συζήτηση με τον καθηγητή. Ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός για τους μαθητές δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας λογαριασμός e-mail.

Η κάθε παρουσίαση αποτελείται από δέκα έως δεκαπέντε διαφάνειες, τόσες ώστε, χωρίς να κουράζουν το μαθητή, να καλύπτουν την ύλη του σχολικού βιβλίου με προσθήκες ιστορικού περιεχομένου, κουίζ, βιογραφίες σημαντικών επιστημόνων, προσομοιώσεις (simulations) φυσικών φαινομένων και πειραμάτωνΚαι όλα αυτά δοσμένα με τρόπο ελκυστικό χάρη στα σχήματα, εικόνες, βίντεο, υπερκείμενο (hypertext) και υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που οδηγούν σε μαθησιακά αντικείμενα. Η οργάνωση των σημειώσεων βασίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου προκειμένου ο μαθητής να μελετά γνωρίζοντας κάθε στιγμή “πού βρίσκεται”.

 
Τα οφέλη από αυτή την πρακτική είναι πολλά:
 
  • Ο μαθητής νιώθει πιο ενεργός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

  • Οι έννοιες γίνονται πιο κατανοητές

  • Η μελέτη στο σπίτι είναι πιο ενδιαφέρουσα

  • Ο μαθητής παρακολουθεί προσομοιώσεις πειραμάτων τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σχολικό εργαστήριο (π.χ. πειράματα μεγάλης κλίμακας)

  • Ο μαθητής εξοικειώνεται με την εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου

  • Ακόμα και οι υποψιασμένοι μαθητές, που ψάχνουν στο διαδίκτυο για προσομοιώσεις και διαδραστικές εφαρμογές, κερδίζουν χρόνο αφού ο εκπαιδευτικός κάνει την έρευνα για εκείνους

  • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο μαθητής συγκεντρώνεται στην παράδοση αφού δεν πασχίζει να φτιάξει τις "τέλειες σημειώσεις".

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.