Επιλεγμένα άρθρα από το ιστολόγιο frontistiriotzanetou.wordpress.com

Blog

2016-03-22 20:48
Πλήθος επιστημόνων έχουν μελετήσει τη σύνδεση της μουσικής με τη μάθηση. Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι όχι μόνο υπάρχει σύνδεση αλλά ότι η μουσική...
2016-01-21 09:00
Το παρόν άρθρο σκοπεύει στην επικοινωνία μιας πρακτικής που εφαρμόζουμε στην τάξη από τη σχολική χρονιά 2013-2014 και έχει θετικό αντίκτυπο...
2013-06-08 21:34
Τα παιδιά, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο σχολείο, καλούνται να επιλέξουν το πεδίο εργασίας τους, με άλλα λόγια το επάγγελμά τους. Δεν...
2013-03-05 21:36
Τύποι, εξισώσεις, θεωρήματα, νόμοι… Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά; Θα μου χρειαστούν ποτέ μετά το σχολείο; Αυτός ο προβληματισμός συναντάται σε...