Β' Λυκείου

Από τη σχολική χρονιά 2014-2015 οι Κατευθύνσεις αντικαθίστανται από τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι οποίες είναι δύο:

  • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Διδακτικές ώρες/ εβδομάδα

Φυσική

3


 

Γενική παιδεία

Μάθημα

Διδακτικές ώρες/ εβδομάδα

Φυσική

2

Χημεία

2