Αρχείο άρθρων

2016-03-22 20:48
Πλήθος επιστημόνων έχουν μελετήσει τη σύνδεση της μουσικής με τη μάθηση. Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι όχι μόνο υπάρχει σύνδεση αλλά ότι η μουσική ασκεί θετική επιρροή στο μαθητευόμενο κατά τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, ένα κατάλληλο μουσικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια μελέτης...
2016-01-21 09:00
Το παρόν άρθρο σκοπεύει στην επικοινωνία μιας πρακτικής που εφαρμόζουμε στην τάξη από τη σχολική χρονιά 2013-2014 και έχει θετικό αντίκτυπο στους μαθητές. Πρόκειται για τη χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών σημειώσεων στο μάθημα. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν ένα επιπλέον μαθησιακό εργαλείο,...
2013-06-08 21:34
Τα παιδιά, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο σχολείο, καλούνται να επιλέξουν το πεδίο εργασίας τους, με άλλα λόγια το επάγγελμά τους. Δεν είναι μια εύκολη επιλογή καθώς απαιτεί ενδοσκόπηση και αυτογνωσία, ανεξαρτησία και ελεύθερη βούληση. Απαιτεί ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό τους και...
2013-03-05 21:36
Τύποι, εξισώσεις, θεωρήματα, νόμοι… Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά; Θα μου χρειαστούν ποτέ μετά το σχολείο; Αυτός ο προβληματισμός συναντάται σε πολλούς μαθητές, δικαιολογημένα. Είναι εύλογο για ένα μαθητή που θέλει να σπουδάσει Νομική, λόγου χάρη, να αναρωτιέται σε τι θα του χρησιμεύσουν οι νόμοι...
Προϊόντα: 1 - 4 από 4