Α' Λυκείου

Η Α' Λυκείου αποτελεί μια μεταβατική τάξη για τον μαθητή, είναι η αρχή μιας ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας συγκριτικά με εκείνη του Γυμνασίου. Το επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου είναι υψηλότερο και οι απαιτήσεις αυξημένες. Η Φυσική παρουσιάζεται σε άλλη βάση, αφού η μαθηματική διατύπωση των φυσικών εννοιών γίνεται πλέον με τη βοήθεια διανυσμάτων, κάτι που κατά κανόνα δυσκολεύει το μαθητή.

Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες-προκλήσεις, η Α' Λυκείου μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή όπου ο μαθητής ανακαλύπτει τις κλίσεις του και τις δεξιότητές του.

Μάθημα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα
Φυσική 2
Χημεία 1